മോഹവിലയിൽ അലങ്കാരക്കോഴിക്കൃഷി

Naattupacha3
SHARE

അലങ്കാരക്കോഴി കൃഷി നടത്തുന്ന മല്ലപ്പള്ളി സ്വദേശി സജി എബ്രഹാമിനെ പരിചയപ്പെടാം. അലങ്കാരക്കോഴിക്കൃഷിയാണ് സജിയുടെ മേഖല. ഒാരോ കോഴിക്കും വ്യത്യസ്തവിലയാണ്, മോഹവില. വിഡിയോ കാണാം.

MORE IN NATTUPACHA
SHOW MORE
Loading...
Loading...