വിഴിഞ്ഞത്ത് മൽസ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സമരം തുടരുന്നു

Thumb Image
SHARE

തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞത്ത് പുനരധിവാസ പാക്കേജ് നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം മൽസ്യത്തൊഴിലാളികൾ സമരം തുടരുന്നു. തുറമുഖ നിർമാണവും തടസപ്പെട്ടു. അതേസമയം സമരം പിൻവലിച്ചതായി ഇടവക വികാരി ഫാദർ വി.വിൽഫ്രഡ് അറിയിച്ചു 

രാജ്യാന്തര തുറമുഖ നിർമാണം തുടങ്ങിയപ്പോൾ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനെതുടർന്നാണ് സ്ത്രീകളുൾപ്പെടെയുള്ളവർ സമരത്തിലിറങ്ങിയത്. 

പാക്കേജ് നടപ്പാക്കും വരെ സമരം തുടരുമെന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ നിലപാട്. അതേസമയം സമരത്തിൽ നിന്നു തങ്ങൾ പിൻവാങ്ങിയതായി ഇടവക വികാരി അറിയിച്ചു. 

MORE IN SOUTH
SHOW MORE