നടന്നുനടന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം തൊടുമോ?; വഴിതെളിയുമോ?

bharth-jodo-yathra-help-congress
SHARE

പ്രവർത്തകരെ ഇളക്കിമറിച്ച് കന്യാകുമാരിയിലൂടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര. ദേശീയ മൂല്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി. എന്നാൽ കുടുംബാധിപത്യം കോൺഗ്രസിൽ ഉറപ്പിക്കാനാണെന്ന് ബിജെപി. നടന്ന് തെളിയുമോ കോണ്‍ഗ്രസ്?

MORE IN COUNTER POINT
SHOW MORE