ബഹുമാനം ഓവറായി ഒടുക്കം എയറിലായി നടൻ ഭീമൻരഘു; അവസാനിക്കാതെ അലൻസിയർ വിവാദം

Digital-Trends
SHARE

മുഖ്യമന്ത്രിയെ വല്ലാതങ്ങ് ബഹുമാനിച്ച് എയറിലായ നടൻ ഭീമൻരഘുവാണ് കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ സൈബറിടം വാണത്. അവസാനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അലൻസിയർ വിവാദവും കണ്ണുനനയിക്കുന്നൊരു സഹോദരനും സാരിയുടുക്കാൻ പാടുപെടുന്നൊരു കുഞ്ഞാവയും ധ്യാനിന്റെ സിനിമ കാണാനെത്തിയ ശ്രീനിവാസനും പിന്നെ മറ്റുചില രസക്കാഴ്ചകളുമുണ്ട്. കാണാം ഡജിറ്റൽ ട്രെൻഡ്സ്..

MORE IN SPOTLIGHT
SHOW MORE