വീഴുക, വീണ്ടും വീഴുക..;വീഴാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പന്തുകളി

water-football
SHARE

അടിതെറ്റി വീഴാതെ കളിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ട് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ വീഴാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള കളിയുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ആ കളിക്കാഴ്ച്ചകളാണ് ഇനി.

MORE IN KERALA
SHOW MORE