കളിക്കളത്തില്‍ ഭര്‍ത്താവിനെ ഇന്‍റര്‍വ്യൂ ചെയ്ത് ഭാര്യ, രാഹൂലേ പോകല്ലേയെന്ന് കരഞ്ഞ് ഫ്ലക്സുകള്‍.. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയോടും പഞ്ചുമായി ഷാഫി. കാണാം ഡിജിറ്റല്‍ ലോകത്തെ കാഴ്ചകള്‍

ENGLISH SUMMARY:

Digital Trends