ഇതെന്ത് നാട്ടുഭാഷയാണ് ആശാനേ? ഈ മാസത്തെ നാവുപിഴ ക്വോട്ട കഴിഞ്ഞോ?

Thiruvaa-Ethirva-mm-mani
SHARE

അണ്‍പാര്‍ലമെന്‍ററി വാക്കുകളുടെ  ലിസ്റ്റു പുതുക്കിയ വിവാദത്തില്‍ പോസ്റ്റിടുന്ന സൈബര്‍ സഖാക്കളും ആ വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ ഖോരഖോരം വിമര്‍ശിക്കുന്ന മൂത്തതും ഇളയതുമായ സഖാക്കളുടെ ശ്രദ്ധക്ക്. നമ്മള്‍ സഭയിലെ വാക്കുകളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ലോക്സഭയിലെ അല്ല നിയമസഭയിലെ ആണെന്നുമാത്രം.അതിനാല്‍ ആവേശപ്പെട്ട് നമുക്കൊപ്പം ചേരരുത്. ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങള്‍ക്കനുകൂലമല്ല. സംഗതിയുടെ ഏകദേശൂപം മനസിലായെങ്കില്‍ കാണാം ഇന്നത്തെ തിരുവാ എതിര്‍വാ. 

MORE IN THIRUVA ETHIRVA
SHOW MORE