എഞ്ചിനീയറിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്തൊക്കെ? അറിയാം

engineeringcareer-25
SHARE

ഉപരിപഠനാര്‍ഥം എഞ്ചിനീയറിങ് ബ്രാഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കയാണ്. കരിയര്‍ വിദഗ്ധന്‍ ഡോ.ടി.പി.സേതുമാധവന്‍ പറയുന്നത് കാണാം.

Things to note while choosing engineering branch

MORE IN PULERVELA
SHOW MORE