എന്താണ് മാക്സിലോ ഫേഷ്യല്‍ സര്‍ജറി? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങള്‍ ഈ വിഭാഗത്തിൽ വരും?

arogya
SHARE

എന്താണ് മാക്സിലോ ഫേഷ്യൽ ശസ്ത്രക്രിയ? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത്? തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹെൽത്ത് ആശുപത്രിയിലെ മാക്സിലോ ഫേഷ്യൽ സർജൻ ഡോ എൽ.കെ.സൂരജ് കുമാർ വിശദീകരിക്കുന്നു

MORE IN PULERVELA
SHOW MORE