അഞ്ചാം പനി കുട്ടികളിൽ മാത്രമോ? എങ്ങനെ തടയാം?

fifth-fever
SHARE

അഞ്ചാം പനി കുട്ടികളില്‍ മാത്രമാണോ വരുന്നത്? ഇത് ഗുരുതരമായി നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാനുളള സാധ്യത ഉണ്ടോ? അഞ്ചാം പനി എങ്ങനെ തടയാം... വിശദീകരിക്കുന്നു കോഴിക്കോട്  മിംസ് ആശുപത്രിയിലെ സീനിയർ സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഇൻ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസിലെ ഡോ. സമീർ അബ്ദുൾ സമദ്.

MORE IN PULERVELA
SHOW MORE