ഉജ്വല ബാല്യപുരസ്കാരം നേടി അലെയ്ൻ; പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ മികവ്

alainwb
SHARE

വനിതാശിശുവികസനവകുപ്പിന്റെ ഇൗ വര്‍ഷത്തെ ഉജ്വല ബാല്യപുരസക്ാരം നേടിയ അലെയ്ന്‍ എറിക് ലാല്‍. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, മാലിന്യസംസ്കരണം, സാഹിത്യപ്രസിദ്ധീകരണം എന്നീ മേഖലകളിലെ മികവിനാണ് പുരസ്കാരം. കൊട്ടിയം നാഷണല്‍ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ അഞ്ചാംക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിഅലെയ്ന്‍ എറിക് ലാലാണ് ഇൗ ശിശുദിനത്തില്‍ നമ്മളോടോപ്പം ചേരുന്നത്.

MORE IN PULERVELA
SHOW MORE