ആശങ്ക പരത്തി കുട്ടികളിലെ 'മിസ്ക്' രോഗം; കരുതൽ എങ്ങനെ? പറയുന്നു ഡോക്ടർ

HD_Misc
SHARE

കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന കോവിഡാനന്തര പ്രശ്നമാണ് മിസ്ക് രോഗം. ലോകത്തിലാകെയുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കൂടുതൽ അറിയാം രോഗത്തെക്കുറിച്ച്. പറയുന്നു ഡോക്ടർ എം മുരളീധരൻ

MORE IN PULERVELA
SHOW MORE
Loading...
Loading...