ചന്ദ്രയാൻ ലാന്‍ഡിങ് കാണാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഇസ്രോയിൽ; കൊച്ചുമിടുക്കരുടെ അനുഭവങ്ങൾ

charyan-students
SHARE

ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ 2 ലാന്‍ഡിങ് ഐഎസ്ആർഒയിലെത്തി നേരിൽ കാണാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് െകാച്ചു മിടുക്കർക്കാണ് അവസരം ലഭിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ശിവാനി എസ് പ്രഭു കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശി അഹമ്മദ് തൻവീറും നല്ലപാഠത്തിൽ വിശേഷങ്ങള് പങ്ക് വയ്ക്കുന്നു.

MORE IN NALLAPADAM
SHOW MORE
Loading...
Loading...