സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ സാധ്യത‌കൾ

help-desk-start-up
SHARE

ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നൂതനമായ സംരംഭങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലൂടെ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചാണ്. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെകുറിച്ചും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ സേവനങ്ങള്‍, സൗകര്യങള്‍ എന്നിവയെകുറിച്ച് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ സിഇഒ ഡോ. സജി ഗോപിനാഥ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

MORE IN SPECIAL PROGRAMS
SHOW MORE
Loading...
Loading...