നീരേറ്റുപുറത്തെ നദികളുടെ സംഗമസ്ഥലം; ദുരിതങ്ങളുടെയും സംഗമം

Neerettupuram01
SHARE

നീരേറ്റുപുറം നദികളുടെ സംഗമസ്ഥലമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ  ദുരിതങ്ങളുടെയും. നാടിനെ മുക്കുന്ന ദുരിതം.  റിപ്പോർട്ട് കാണാം.

MORE IN KERALA
SHOW MORE
Loading...
Loading...