ബിനാലെക്കാഴ്ചകൾ, കലയുടെ രാഷ്ട്രീയം

biennale2
SHARE

ബിനാലെക്കാഴ്ചകളാണ് ഇത്തവണ മണികിലുക്കത്തിൽ. ബിനാലെയുടെ നാലാംപതിപ്പാണ് ഇത്തവണ കൊച്ചിയിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. പ്രളയം മറന്ന കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ബിനാലെയിൽ വ്യക്തമാണ്. പത്ത് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ബിനാലെയുടെ വേദി. തൊണ്ണൂറുകലാകാരന്മാരുടെ 100ൽപ്പരം കലാവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അനിത ദുബെയാണ് ഇത്തവണത്തെ ബിനാലെയുടെ ക്യുറേറ്റർ. ബിനാലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം.

MORE IN MONEY KILUKKAM
SHOW MORE