വിശ്വാസത്തിന്റെ തങ്കത്തിളക്കം; മലബാർ ഗോൾഡിന്റെ കാൽ നൂറ്റാണ്ട്

malabar-gold3
SHARE

കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി സ്വർണ്ണ വ്യാപാര രംഗത്ത് സജീവമായി നിലകൊള്ളുന്ന മലബാർ ഗോൾഡിനെയും, എംപി അഹമ്മദിനെയും അടുത്തറിയാം. 

MORE IN MONEY KILUKKAM
SHOW MORE