രാഹുലിനെ വീണ്ടും കാത്തിരിക്കുന്ന നാട്ടിലെ, വയനാട്ടിലെ തനതു മനുഷ്യരുടെ, ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം

wayanadu-choonduviral
SHARE

ഭൂസമരങ്ങൾ വയാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒട്ടും പുതിയ കാര്യമല്ല. നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആണ്, പരിഹാരമാകുന്നത് എന്നെന്ന് ആർക്കും പ്രവചിക്കാനാകില്ലെങ്കിൽ കൂടി. രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിച്ചിറങ്ങിയ വയനാടാണ്, രാഹുലിനെ വീണ്ടും കാത്തിരിക്കുന്ന വയനാടാണ്. വയനാടിൻറെ എല്ലാക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, വയനാട്ടിലെ തനതു മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, അതിനിയും പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ തുടരുകയാണ്. രാഹുലിൻറെ വരവ് ഇവർക്കു നൽകിയ കുറേ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്.... ‌‌

കാണാം ചൂണ്ടുവിരൽ...

MORE IN CHOONDU VIRAL
SHOW MORE