വീടുകളില്‍ എങ്ങനെ സൗരോര്‍ജ പ്ലാന്‍റ് സ്ഥാപിക്കാം? അറിയാം വിശദമായി

solar
SHARE

സൗരോര്‍ജ പാനലുകള്‍ വീട്ടില്‍ സ്ഥാപിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം? വീട്ടില്‍ ഉദിപാദിപ്പിക്കന്ന വൈദ്യുതിക്ക് കെഎസ്ഇബി നല്‍കുന്ന നിരക്ക് കുറവാണോ? ാമത്രമല്ല ഈ സൗരോര്‍ജ പ്ലാന്‍റ് സ്ഥാപിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം? അതിന്‍റെ നേട്ടങ്ങള്‍ എന്ത്? കോട്ടങ്ങള്‍ എന്ത്? തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വിശദമായി അറിയാം.

Help desk on solar power plant

MORE IN SPECIAL PROGRAMS
SHOW MORE