മരണക്കണക്ക് മാത്രമല്ല; ജീവിത യാഥാർഥ്യങ്ങളും; കോവിഡ്കാല ലോകം

covid-world
SHARE

കോവിഡ് കാലത്തെ ലോകത്തെ അറിയുകയാണ് നമ്മള്‍. ഈ മണിക്കൂറില്‍ നമ്മള്‍ 12 രാജ്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് അതിജീവനത്തിന്റെ, വെല്ലുവിളികളുടെ, മാറ്റങ്ങളുടെ, വേദനകളുടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകള്‍ പറയാനുണ്ട് ഓരോ നാടിനും.  വലിയൊരു ദൃശ്യവിരുന്നിനൊപ്പം ആ കഥകള്‍ കൂടി അറിയാം നമുക്ക്. 

കോവിഡ് കാലത്തെ ലോകമെന്നാല്‍ മരണക്കണക്ക് മാത്രമല്ല. ജീവിതയാഥാര്‍ഥ്യങ്ങള്‍കൂടിയാണ്. അതിജീവനത്തിന്റെ, തിരിച്ചുവരവിന്റെ, വെല്ലുവിളിയുടെ ഒക്കെ കഥകള്‍. അങ്ങനെ ലോകം പൊരുതുകയാണ്. പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മള്‍ പോകുന്നത്.  സ്വാഗതം, കോവിഡ് കാല ലോകം.

MORE IN SPECIAL PROGRAMS
SHOW MORE
Loading...
Loading...