ഭാര്യ ഇനി ജീവിത പങ്കാളി വിനയ ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടി ‍ജയിച്ച കഥ

Gender-Equality
SHARE

സർക്കാർ അപേക്ഷാ ഫോമുകളിൽ ലിംഗ നിക്ഷ്പക്ഷത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്കരണ വകുപ്പ് ഒരു പുതിയ സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി. അപേക്ഷാഫോമുകളിൽ 'ഭാര്യ, എന്നതിന് പകരം ഇനി 'ജീവിത പങ്കാളി' എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം. അവൻ/അവന്റെ’ എന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിനു പകരം ‘അവൻ/അവൾ’, ‘അവന്റെ/അവളുടെ’ എന്നു കൂടി ഉപയോഗിക്കണം എന്നും ഈ സര്‍ക്കുലര്‍ പറയുന്നു.  രക്ഷകർത്താക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽഏതെങ്കിലും ഒരു രക്ഷകർത്താവിന്റെയോ രണ്ട് രക്ഷകർത്താക്കളുടെയോ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ നൽകണമെന്നും സർക്കുലര്‍ പറയുന്നു.സർക്കുലർ പുറത്തു വന്നതോടെ ഈ പരിഷ്കരണത്തെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി പേർ രംഗത്തു വന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്ക്കരണ വകുപ്പിന്റെ ഈ സർക്കുലർ ചർച്ചയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പേരുണ്ട്.സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ വിനയ എൻ.എ. അവരുടെ കാല്‍നൂറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥ കൂടിയാണ് ഇത്.ആരാണ് സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ വിനയ? എന്താണ് ഈ സർക്കുലറിന് അവരുമായുള്ള ബന്ധം? വീഡിയോ കാണാം.

Government application forms to use 'spouse' instead of 'wife'. It is the victory of SI Vinaya

MORE IN SPOTLIGHT
SHOW MORE