'സിനിമാക്കാരുടെ ചൂഷണം മടുത്തു; ഒടുവിൽ ഞങ്ങള്‍ ഈ തീരുമാനത്തിലെത്തി’

LGBTQUI
SHARE

ഞങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അവസരങ്ങളുടെ പേരിൽ പലപ്പോഴും സിനിമാ മേഖലയില്‍ നിന്ന് ചൂഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെ ചേർത്തുനിർത്തി, എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരിയുണ്ടെന്ന് പലരും കാണിക്കുന്നുവെന്നല്ലാതെ ഫലത്തില്‍ പ്രയോജനമൊന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വിഡിയോ കാണാം:

MORE IN SPOTLIGHT
SHOW MORE