കല്ലട കാവടി സംഘം ഇത്തവണയുമെത്തി; ആചാരനിറവിൽ സന്നിധാനം

kavadiwb
SHARE

ആചാര നിറവിൽ ഇക്കുറിയും കല്ലട കാവടി സംഘം സന്നിധാനത്തെത്തി. ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠാ കാലം മുതലുളള ചടങ്ങാണ് കല്ലട സംഘത്തിന്റെ നെയ്ക്കാവടി. 

MORE IN KERALA
SHOW MORE