വീടിന് ചുറ്റും വെള്ളം; കുടിക്കാൻ ഒരു തുള്ളിയില്ല: മങ്കൊമ്പിലെ ദുരിതം

Mankomb01u
SHARE

ആലപ്പുഴയിൽ എങ്ങും വെള്ളമാണ്. എന്നാൽ  കുടിക്കാൻ ഒരു തുള്ളിയില്ല. കാലങ്ങളായി ജനജീവിതം ഇവിടെ ദുസഹം തന്നെയാണ്.    മങ്കൊമ്പിലെ ദുരിതം റിപ്പോർട്ട് കാണാം.

MORE IN KERALA
SHOW MORE
Loading...
Loading...