മാസങ്ങളായി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കൈനകരി; തോരാതെ ദുരിതം

Kainakari-01
SHARE

എന്നും വെള്ളക്കെട്ടിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്നവരാണ് കൈനകരിക്കാർ. കനകാശേരി പടശേഖരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മടവീഴ്ച്ച മാസങ്ങളായി ഇവരുടെ കണ്ണീരാണ്. കൈനകരിയിൽ നിന്ന് കെ സി ബിപിന്റെ റിപ്പോർട്ട്

MORE IN KERALA
SHOW MORE
Loading...
Loading...