ആളു കണ്ട പൂരമല്ല; ഇത് ആന കണ്ട പൂരം; പരിമണം വിഷ്ണു കണ്ട പൂരക്കാഴ്ചകൾ

poor-ana
SHARE

ഒരാനയാണ് ഈ പൂരത്തെ ഇത്രയേറെ വേറിട്ടതാക്കിയത്. ആ ആന ഇളക്കിമറിച്ച പൂരത്തെ കൊല്ലത്തുനിന്നെത്തിയ മറ്റൊരാന നോക്കിക്കാണുകയാണ് ഇനി. പരിമണം വിഷ്ണു കണ്ട പൂരം ഇതാ.... വിഡിയോ സ്റ്റോറി...

MORE IN KERALA
SHOW MORE