ആസ്റ്റർ മെഡ്സിറ്റിയിൽ സ്ത്രീകൾക്കായി വിമെൻസ് ഹാർട്ട് സെന്റർ

aster
SHARE

സ്ത്രീകൾക്കായി വിമെൻസ് ഹാർട്ട് സെന്റർ ആരംഭിച്ച് ആസ്റ്റർ മെഡ്സിറ്റി. വി സ്റ്റാർ ക്രിയേഷൻസ് സ്ഥാപകയും ചെയർപഴ്‌സനുമായ ഷീല കൊച്ചൗസേപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഹൃദയരോഗ പ്രതിരോധം, രോഗനിർണയം, ചികിൽസ, പുനരധിവാസം, ഗവേഷണം തുടങ്ങിയ വിവിധ സേവനങ്ങൾ ഹാർട്ട് സെന്റർ ഉറപ്പാക്കും. 

MORE IN BUSINESS
SHOW MORE