ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ വിവിധ മോഡലുകളുമായി ഓട്ടോ എക്സ്പോ 2023

autoexpo
SHARE

ഓട്ടോ എക്സ്പോ 2023 നൊയിഡയിലെ എക്സ്പോ മാർട്ടിൽ തുടക്കമായി, 3 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം നടക്കുന്ന എക്സ്പോയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ മോഡലുകളാണ് പ്രധാനമായും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 

MORE IN BUSINESS
SHOW MORE