നാളത്തെ പി.എസ്.സി പരീക്ഷകള്‍ക്ക് മാറ്റമില്ല

psc
SHARE

നാളെ പി.എസ്.സി നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ച പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്കുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചാലും പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പി.എസ്.സി അറിയിച്ചു.

MORE IN BREAKING NEWS
SHOW MORE