സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപക തസ്തികയിൽ അന്തിമാധികാരം സര്‍ക്കാരിന്

arooja-school
SHARE

സ്കൂളുകളില്‍ അധ്യാപകതസ്തിക സൃഷ്ടിക്കാന്‍ അന്തിമാധികാരം സര്‍ക്കാരിന്. എഡി‍‍ഡസ് സ്കൂളുകളില്‍ അധ്യാപകനിയമനത്തില്‍ പ്രോട്ടക്ടഡ് അധ്യാപകര്‍ക്ക് മു‍ന്‍ഗണനയുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു വിദ്യാര്‍ഥി കൂടിയാല്‍ അധ്യാപക തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ ഒഴിവാക്കും. ഒരുമാസത്തിനകം നിയമ–ചട്ടഭേദഗതിക്ക് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനമാകും.

MORE IN BREAKING NEWS
SHOW MORE
Loading...
Loading...