ശാഖ തുറന്ന് പപ്പുക്കുട്ടി മെമ്മോറിൽ ലൈബ്രറി; സംസ്ഥാനത്ത് ഇതാദ്യം

library-16
SHARE

സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ശാഖ തുറന്ന് ഒരു ലൈബ്രറി. എറണാകുളം വടക്കൻ പറവൂരിലെ കെടാമംഗലം പപ്പുക്കുട്ടി മെമ്മോറിയൽ ലൈബ്രറിയാണ് പുതിയ നേട്ടം കൊയ്തിരിക്കുന്നത്.

സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി 1940 ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച വടക്കൻ പറവൂരിലെ കെടാമംഗലം പപ്പുക്കുട്ടി മെമ്മോറിയൽ ലൈബ്രറി . ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ, 3200 അംഗങ്ങൾ, എ പ്ലസ് ഗ്രേഡും തുടർച്ചയായി രണ്ടുവർഷം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മികച്ച ലൈബ്രറി പദവിയും, പെരുമ കൊണ്ടും പ്രതാപം കൊണ്ടും വടക്കൻ പറവൂരിന്റെ സാംസ്കാരിക മുഖം. ആ പെരുമയിലേക്ക് ഒരു പൊൻ തൂവൽ കൂടി ചാർത്തിയാണ് പുതിയ ശാഖ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

 പറവൂർ നഗരസഭ ഇരുപത്തി ഏഴാം വാർഡിലെ അംഗനവാടി കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലായി വാർഡ് വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഹാളിലാണ് ലൈബ്രറി ശാഖ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

MORE IN CENTRAL
SHOW MORE
Loading...
Loading...