അയ്യപ്പ കോപം, ദൈവ കോപം, ജനങ്ങളുടെ കോപം; 'മണ്ഡലകാല' വോട്ടെടുപ്പ്

Thiruvaa-New
SHARE

തദ്ദേശതിരഞ്ഞടുപ്പ് ഭരണ സമയത്തും പറഞ്ഞത് തന്നെ സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞത്. 2021ലെ തിരഞ്ഞടുപ്പിലും മതം സമുദായം വിശ്വാസം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണോ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത്? പോളിങ് കണ്ടിട്ട് ശത്രു രക്ഷപ്പെടണോ വേണ്ടേ എന്ന് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. 

MORE IN THIRUVA ETHIRVA
SHOW MORE
Loading...
Loading...