ഇന്ന് ലോക കാഴ്ചാദിനം; കണ്ണിനു വേണം കരുതൽ; ഡോ. ഹില്‍ഡ കെ. നിക്സണ്‍ പറയുന്നു

world-sightday
SHARE

ഇന്ന് ലോക കാഴ്ച ദിനം. കണ്ണിനു വേണം കരുതൽ. പുലർവേളയിൽ അതിഥിയായി എത്തിയത് ഡോ. ഹില്‍ഡ കെ. നിക്സണ്‍ ആണ്. ലോക കാഴ്ച ദിനം ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത്? ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ണിന് നൽകേണ്ട കരുതലുകൾ എന്തെല്ലാം? ഡോക്ടർ പറയുന്നു.  

MORE IN PULERVELA
SHOW MORE
Loading...
Loading...